keeltesumin
pärnumaal
2022

Infokild

vahetused

I vahetus 03.-12.juuni
II vahetus 22.juuni.-1.juuli
III vahetus 11.-20.juuli
IV vahetus 22.- 31.juuli

Sellel aastal on esimest korda võimalus võtta oma perre keeleõppija ajal, kui kestab veel kooliperiood (vajalik on kooli nõusolek). Esimene vahetus osutus populaarseks, saame vastu võtta veel kaks tugipere.
Teine vahetus saab alguse vahetult enne jaani, suurepärane võimalus peredele, kes soovivad tutvustada keeleõppijale selle tähtpäevaga seotud traditsioone. Teise vahetusse on juba registreerunud pered Saaremaalt, nii et loodame ühe ühisürituse raames külastada kõik koos Saaremaad. Teise vahetusega saab liituda vaid veel üks pere.
Kolmas ja neljas vahetus leiavad aset "kuumas juulis". Kolmandasse vahetusse on veel kolm vaba kohta eestikeelsetele peredele, neljas vahetus on täis.

Keeleõppijate kohad täitusid sel aastal väga kiiresti, kõik vahetused on täis.

Infokild

projekti mõju

Eesti keelest erineva emakeelega noored on motiveeritud eesti keelt õppima. Esimese aasta kogemus näitas, et pereõppesse tulla soovijaid on rohkem kui ressurssi nende vastuvõtmiseks. Paljud 2021.a pereõppe projektis osalenud noored tagasisidestasid, et võimalusel osalevad uuesti.

Praktiseerides eesti keelt eestikeelses keskkonnas tõuseb eesti keelest erineva emakeelega noorte enesekindlus eesti keele kasutamisel, see mõjutab hakkamasaamist koolielus ja õppimisvalikute tegemisel. Keeleõppijad, kes arvasid, et ei olegi võimelised eesti keeles suhtlema, kogevad positiivseid suhtlussituatsioone. See motiveerib ka kooliaasta jooksul rohkem keeleõppesse panustama. Esimesel aastal osalenud keeleõppijate vanemad tagasisidestasid, et pereõpe on parim viis integreerida muukeelseid lapsi, õpetada tundma kultuuri ja kombeid. Hiljem kodus oma muljeid jagades avardub kultuuriruumi tundmine ka pereliikmete ja sõprade hulgas.

Projektis osalenud Pärnumaa pered tõid välja, et pereõpe loob positiivse suhtumise teiste kultuuride suhtes. Eesti lastel tekib võimalus õppida tundma erineva keelelise ja kultuurilise taustaga inimesi, tekivad uued sõbrad.

Infokild

noortele

"Keeltesumin Pärnumaal" projekt annab võimaluse 10 päeva jooksul praktiseerida ja arendada eesti keele oskust Pärnumaa (või muu Eesti piirkonna) eestikeelses peres, kus on samaealine noor. Projektist saavad osa võtta Eestis elavad, eelkõige Ida- Virumaa ja Tallinna piirkonnas eesti keelest erineva emakeelega lapsed ja noored vanuses 7- 19a. Enne pereõppe algust toimub infopäev lapsevanematele, kus saab vastused tekkinud küsimustele.

Infokild

tugiperedele

Pereõpe saab võimalikuks vaid tänu Eesti peredele, kes panustavad oma aega, et aidata sihtrühma noortel õppida eesti keelt ja tutvuda kultuuriga. Enne pereõppe algust viiakse läbi koolituspäev lapsevanematele, kus tutvustatakse pereõppe metoodikat, mis lähtub Leelo Kingisepp, Kadi Salu, Kadi Kaljola raamatus “Mängime eesti keeles! Metoodiline juhend eesti keele õppeks peredes” avaldatud soovitustest. Pereõppe kõikide vahetuste lõppedes korraldatakse augustikuus peredele väljasõit Sillamäele, kus kõik osalenud pered ja noored saavad omavahel kohtuda. Vastuvõtjaks Sillamäel on MTÜ Eesti Keelepööre asutaja ja Sillamäe Gümnaasiumi direktor Arno Kaseniit.

Infokild

Ühisüritused

Igasse pereõppe vahetusse on planeeritud kaks ühisüritust sihtrühma ja vastuvõtva pere noortele omavaheliste kontaktide tekkimise soodustamiseks. 2022 a üheks ühisürituseks on planeeritud tuulelippude orienteerumine Pärnu linnas, millele järgneb piknik Punase Torni või Koidula Muuseumi õuealal. Teine ühisüritus planeeritakse vastavalt ühte vahetusse sattunud noorte huvidele. Ideid saavad pakkuda nii keeleõppijad kui vastuvõtjad pered. Esimesel aastal toimusid nt sportlikud ühisüritused rannajalgpalliväljakul, Pärnu sõudebaasis, Pärnu spordihallis, Pärnu rannas Aloha alal. Lisaks osalesid noored Eesti toidu töötoas ja väljasõidul Teispere tallu.

Projekti toetavad: