Eesti emakeelega peredele Pärnumaal

Info

Registreeruda saab ootejärjekorda selleks või järgmiseks aastaks.

Registreerimisvorm

Panustame motiveeritud noorte haridusse! Teie perel on võimalus võtta osa pereõppest ning tundma õppida uusi huvitavaid inimesi. Ootame ühinema meie koostöise seltskonnaga!

Sel suvel on 36 Ida-Virumaa noorel, kelle emakeel ei ole eesti keel, võimalus veeta suvel 10 päeva Pärnumaa peres, et arendada oma riigikeele oskust, luua kontakte endavanuste eesti noortega ja tutvuda kultuuripärandiga, mida Pärnumaal pakkuda on. Suve jooksul toimub neli vahetust, ühte vahetusse ootame 9 motiveeritud noort ja 9 toredat perekonda. Ootame liituma peresid, kes soovivad olla keeleõppijale toeks, kas ühe või kõigi nelja vahetuse puhul.
Enne pereõppe algust toimub koolituspäev, kus arutleme pereõppe metoodika üle ja saate esitada oma küsimused; oleme teile toeks kogu pereõppe vältel.

Projekti rahastab Kultuuriministeerium Integratsiooni Sihtasutuse kaudu; kulutused, mis tekivad seoses noore majutuse, söögi ja väljasõitudega, on kaetud. Vahetuse jooksul toimub kolm ühisüritust, kus kõik laagris osalevad noored omavahel kokku saavad- Tervisetoidukoja toitumisnõustaja Ülle Niilisk´i juhendamisel gildimajas eesti toidu õpituba; sportlik päev mererannas; pereõppe lõpupidu Teispere talus.
Kõik see muidugi juhul, kui hetkel kehtivad piirangud on jäänud seljataha:)

Olete väga oodatud meie meeskonda - loome üheskoos võimalusi!

Lisaks

Pereõppe korraldamisel on juhindutud metoodilisest juhendist eesti keele õppeks peredes „Mängime eesti keeles” Leelo Kingissepp, Kadi Salu, Kadi Kaljola, Tallinn, 2013;

Peredele korraldatakse laagri eel ettevalmistav koolituspäev, kus jagatakse metoodilist materjali.

Laagrisse tulijatel, Ida-Virumaa noortel, on kehtiv kindlustus:)

Projekti toetavad: